КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА СУДОЧИНСТВА

Кафедра кримінально – правових дисциплін та судочинства

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

ОПП Інтелектуальна власність

Сучасні проблеми кримінального права і процесу (Магістри 1 курс)

Сучасні проблеми цивільного права і процесу (Магістри 1 курс)

Сучасні цінності європейської інтеграції і міжнародної співдружності (Contemporary Values of European Integration and International Commonwealth)

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Сучасні проблеми державотворчих процесів та конституційного права