КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА СУДОЧИНСТВА

Кафедра кримінально – правових дисциплін та судочинства

Кафедра кримінально правових дисциплін та судочинства

Навчально  науковий інститут права сумського державного університету 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

Бондаренко Ольга Сергіївна

Завідувачка Кафедри д.ю.н., доцент

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства. Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту права СумДу і здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр.

Основним завданням кафедри є підготовка і кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у роботодавців.

  •  

Петропавлівська 59, 40030, м. Суми Корпус 3

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства д.ю.н., професор Бондаренко О.С.

Тел.   (0542) 66-55-00 (К3-221)

електронна скринька кафедри – kpds@yur.sumdu.edu.ua

Освітня програма «Інтелектуальна власність» грунтується на вивченні здобувачами освіти найкращих загальноєвропейських, міжнародних практик у сфері права інтелектуальної власності.

ОП «Інтелектуальна власність»

Освітня програма «Інтелектуальна власність» грунтується на вивченні здобувачами освіти найкращих загальноєвропейських, міжнародних практик у сфері права інтелектуальної власності.