ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІСНТИТУТА ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Наказом № 334-1 від 15.09.2005 р. в Сумському державному університеті було створено

кафедру права шляхом реорганізації секції правознавства, що існувала з 01.09.1997р. на

кафедрі політології, соціології та права.

 

Завідувачі секції:

1. Тертишник В.М. (31.08.1997 – 31.08.1998);

2. Грінченко В.В. (01.09.1998 – 07.02.2000);

3. Сінченко Ю.П. (07.02.2000 – 14.09.2005).

Завідувач кафедри – Куліш А.М.(з 15.09.2005).

 

У 20.09.2010 р. був створений юридичний факультету СумДУ, шляхом виведення зі

складу  гуманітарного факультету,  кафедру права очолив Бурбика М.М.

На базі кафедри права в 2014 році було створено кафедру судочинства та міжнародного

права. Створення кафедри було обумовлене необхідністю підготовки

висококваліфікованих кадрів в галузі судочинства та міжнародного права, чому сприяв

кадровий та інфраструктурний потенціал Сумського державного університету.

Кафедра входить до складу юридичного факультету СумДу, і здійснює підготовку фахівців

за спеціальностями «Правознавство», «Фінансово-економічна безпека», «Інтелектуальна

власність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр, спеціаліст та магістр.

Метою кафедри є задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку

фахівців вищої кваліфікації в галузі сучасного судочинства та міжнародного права,

фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання, інтелектуальної власності, що

володіють теоретичними знаннями й практичними навичками їх ефективно застосовувати

в процесі повсякденної роботи.